(English below)

Fuglekvarterets fælleskafe søger frivillige.

Vil du være en del af fuglekvarterets hyggeligste fællesskab? Fuglekvarterets Fælleskafe er en lille bæredygtig non-profit cafe drevet af en gruppe gæve lokale folk og vi kunne rigtig godt tænke os hvis der var flere der havde lyst til at være med.

Der er mange opgaver i at drive en cafe, så uanset om du vil stå bag disken eller har mere lyst til at hjælpe til i baggrunden med at styre økonomi, søge fonde, lave IT, vande planter, arrangere events eller andet, så har vi brug for dig. Vi skaber cafeen sammen, så rammerne er åbne og der er masser af plads til gode ideer og initiativer.

Vi mødes månedligt til fællesmøde og derudover i under-udvalg med ansvar for de forskellige dele af cafe-driften. En gang om måneden holder vi cafe-aften for frivillige hvor vi lærer hinanden bedre at kende og drømmer stort om cafeens fremtid.

Hvis du vil være med eller høre mere, så ring eller skriv til Marie på 28 40 83 57.


Local cafe in the ‘bird neighbourhood’ in NV is looking for volunteers

Do you want to be a part of the loveliest fellowship in Nordvest? Fuglekvarterets Fælleskafe is a small sustainable non-profit café run by a group of local people, and we are looking for new volunteers who would like to be a part of our small community.

Running a café involves a lot of different tasks, so whether you would like to be serving the coffee or would rather help with anything from managing finances, apply for funding, build IT, water plants, arrange events or something else, we would love to have you. The café is whatever we make it, so there is plenty of room for new ideas and initiatives.

We have a monthly meeting for all volunteers and smaller committees working with different aspects of the café. Once a month we have a social gathering for volunteers at the cafe where we get to know each other better and hatch new ideas for the café.

If your want to join or have questions, feel free to call or text Marie on 28 40 83 57.